Tilbage til webshop

Hvad kan jeg tilbyde dig/jer som jordemoder.


  • Jordemoderkonsultationer
  • Privat fødselsorberedelse med Meyermetoden
  • Privat fødselsforberedelse
  • Efterfødselssamtale
  • Støttesamtale før eller under et forløb med provokeret tidlig fødsel/senabort
  • Bistand ved fødsler

Jordemoderkonsultationer

Mine primære ydelser er konsultationer mhp. at skabe tryghed eller klæde dig/jer på med relevant viden, der klæder jer på til at træffe de valg, der er rigtige for netop jer – uanset jeres forløb.

Konsultationerne baserer sig altså primært på samtaler ud fra jeres behov og ønsker. Det kan være med omdrejningspunkt omkring en tidligere traumatisk fødsel, bekymring for igangsættelse, angst for at miste, komplikationer i graviditeten, etc. Min spidskompetence er at lytte til jer – hvem er I, hvilke bekymringer og drømme har I og hvordan kan vi sammen give jer de bedste forudsætninger for at få et trygt forløb og en god start på familielivet. Hos mig er der plads til dybdegående samtaler om for- og imod og jeg vil altid uddybe enhver snak omkring anbefalinger, så I kan tage individuelt stilling til, hvad der giver mening for netop jer.

Ved alle graviditetskonsultationer tilbyder jeg desuden altid at vi kan lytte til barnets hjertelyd (efter uge 18+0) samt at jeg mærker på maven og vurderer, om barnet vokser, som det skal. Hvis det er relevant og konsultationen ligger efter uge 39+0, vil jeg også kunne tilbyde at lave en vaginaleksploration – dvs. en indvendig undersøgelse, hvor jeg mærker efter, hvor moden livmoderhalsen m.m. er. Efter aftale og information om fordele og ulemper kan dette også inkludere en hindeløsning.

Jeg tilbyder altid at vejlede og instruere i brug af rebozo, hvis det ønskes eller jeg finder det relevant for jeres problemstillinger, når I kommer til konsultation hos mig.

Privat fødselsforberedelse med Meyermetoden

I den private fødselsforberedelse vil I, med udgangspunkt i jeres individuelle situation, blive klædt på til fødslen via et solidt fundament af viden omkring selve fødslen, nervesystemet, smerteteori, naturlig og medicinsk smertelindring, m.m. Med afsæt i teorien vil I undervejs lære en god håndfuld teknikker, der kan hjælpe jer til mestring af smerte og angst – både som fødende og som partner. I vil lære at bodyscanne, grounde, guide, time og nulstille kroppen via Meyermetoden, som er en unik og effektiv smertemestringsteknik særligt udviklet til fødsler, men brugbar i alle sammenhænge, hvor krop og sind mangler ro og lindring. Metoden er simpel og kræver næsten ingen øvelse, når først man har haft den i hænderne. Alle kan lære at bruge Meyermetoden!

Hos mig er både fødende og partner lige vigtige – en fødsel er en kæmpestor og intens begivenhed, som det giver mening, at forberede sig på. Med de rette redskaber i værktøjskassen øges chancen for en god oplevelse (uanset om fødslen er kompliceret eller ukompliceret) markant – og det gælder for begge parter.

En god fødselsoplevelse medfører en bedre start på familielivet og mindsker risikoen for efterfødselsreaktioner. Derfor er det vigtigt, at man klædes ordentligt på!

Privat fødselsforberedelse

Jeg tilbyder at afholde privat fødselsforberedelse tilrettelagt efter jeres individuelle behov og situation. Dvs. at den information I får vil blive tilrettelagt ud fra netop jeres graviditet, historik og plan. I vil desuden altid blive klædt på med generel viden omkring fødslen, indgreb der kan blive anbefalet undervejs, dybdegående viden om både medicinsk og ikke-medicinsk smertelindring, forståelse af rollefordelingen på stuen (herunder partners uvurderlige funktion), de første timer efter fødslen, etc.

Her vil jeg også altid inkludere praktiske øvelser i vejrtrækning, rebozo, afspænding og ve-mestring for både den gravide/fødende og en eventuel partner/fødselshjælper.

Hos mig er både fødende og partner lige vigtige – en fødsel er en kæmpestor og intens begivenhed, som det giver mening, at forberede sig på. Med de rette redskaber i værktøjskassen øges chancen for en god oplevelse (uanset om fødslen er kompliceret eller ukompliceret) markant – og det gælder for begge parter.

En god fødselsoplevelse medfører en bedre start på familielivet og mindsker risikoen for efterfødselsreaktioner. Derfor er det vigtigt, at man klædes ordentligt på!

Efterfødselssamtale

Efterfødselssamtaler er en mulighed uanset omstændighederne for din fødsel.

At gå igennem en fødsel er en skelsættende begivenhed i ens liv og alle bør have mulighed for at kunne snakke hele fødslen igennem med en empatisk jordemoder, når man er klar til det. Afhængig af omstændighederne kan det være både kort eller længere tid efter fødslen – og nogen gange kan der være behov for mere end én samtale, hvis der er meget, der skal bearbejdes.

Til efterfødselssamtalen tager jeg udgangspunkt i det, der fylder for jer. Jeg kan gennemgå journalen med jer og hjælpe med at forklare det faglige – og jeg kan lytte og rumme jeres fortælling uden behov for at korrigere jeres opfattelse af forløbet. Jeg værner om jeres oplevelser.

Har I mistet jeres barn, vil jeg også meget gerne invitere jer til at dele eventuelle fysiske minder (billeder, sprutter, e.a.) med mig, hvis I har lyst til at vise frem. Det kan for nogen være en stor befrielse at få lov at dele oplevelsen fyldestgørende i et sårbart rum, hvor man ikke føler, at man skal tage hensyn til andre. Den mulighed er der her hos mig.

Støttesamtale før eller under et forløb med provokeret tidlig fødsel/senabort

Støttesamtalerne er ment som en mulighed for dels at kunne tale om alt det svære, der fylder – og dels for at kunne informere og vejlede jer i at træffe de rette valg for jer og jeres barn undervejs. Der er mange ting, man skal forholde sig til oveni sorgen og man kan ofte mangle én, der kan tage en i hånden og vise vejen. Jeg vil hjælpe jer godt på vej ud fra min faglige viden om regler og muligheder og gennem samtale med jer finde frem til, hvad I synes, føles rigtigt. Vi kommer omkring både fødslen og tiden efter.

Hvis man har fået god støtte til at forberede sig, mindsker det risikoen for, at man får truffet nogle beslutninger undervejs, som man senere vil fortryde. Det er så sårbart, da man kun har én chance for at få de bedste minder med sig i denne situation.

Jeg vil hjælpe jer med at finde ud af, hvad der er det vigtigste for jeres familie og sætte nogle rammer for nogle smukke minder midt i jeres sorg.

Jeg tilbyder til disse besøg også at komme ud på hospitalet og afholde samtalerne med jer der.

Bistand ved fødsler

I enkelte tilfælde vil det være muligt at indgå aftale om, at jeg kan deltage ved jeres fødsel. Send mig en mail med termin, planlagt fødested, kort info om jer og graviditeten og så vender jeg retur ift. muligheder og priser. Selvfølgelig er alle forespørgsler helt uforpligtende.

Copyright © Englejordemoder.dk 2024. Alle rettigheder forbeholdes